Twój niezawodny Partner w Biznesie. ZOBACZ NASZE PORTFOLIO

0

Przepracowanych godzin

0

Ukończonych projektów

0

Zjedzonych pizz

0

Wypitych kaw

Czym się zajmujemy x

  • Generalna realizacja inwestycji
  • Inwestorstwo zastępcze
  • Nadzory i koordynacja budów
  • Przeglądy techniczne
  • Doradztwo inwestycyjne
Kompleksowo realizujemy inwestycje w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym, jednorodzinnym i infrastrukturalnym. Zapewniamy kompetentną i doświadczoną kadrę wykonawczą. Współpracujemy z doświadczonymi podwykonawcami.
Oferujemy pełnienie funkcji inwestora zastępczego w pełnym zakresie procesu budowlanego tj.: reprezentacja inwestora przed organami administracyjnymi i nadzoru budowlanego; uzyskiwanie decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; uzyskiwanie pozwolenia na budowę; przygotowywanie przetargów publicznych
Oferujemy pełnienie funkcji inspektora nadzoru, oraz koordynację budów. Inspektor nadzoru reprezentując inwestora na placu budowy sprawuje fachową kontrolę nad jakością wykonywanych prac na budowie. Ponadto pełni rolę pośrednika pomiędzy inwestorem a kierownikiem budowy, którym niejednokrotnie jest osoba zatrudniona przez wykonawcę. Nadzór inwestorski ma na celu kontrolę wykonywanych prac pod kątem technicznym, technologicznym a także prawnym. Kontrola zgodności wykonywanych prac z wytycznymi projektu, odbiór i zatwierdzanie poszczególnych etapów budowy, a także kontrola finansowa inwestycji i prawna - pod kątem obowiązujących przepisów, Polskich Norm.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego każdy obiekt powinien posiadać Książkę obiektu budowlanego wg. wzoru określonego Rozp. MSWiA z dnia 19.10.1998r. w której to wpisywane powinny być okresowe kontrole obiektów. Właściciel lub Zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest Prawem Budowlanym do zapewnienia dokonywania okresowej kontroli co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne; instalacji gazowych; przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
Udzielamy porad i konsultacji dotyczących każdego rodzaju inwestycji bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych pracowników. Współdziałamy - będąc członkiem Śląskiej Unii Budowlanej - z szeregiem wybitnych rzeczoznawców i ekspertów budowlanych. Oferujemy zoptymalizowanie kosztów planowanej przez Państwa inwestycji poprzez: opracowanie ekonomicznego programu planowanej inwestycji; pomoc w wyborze profesjonalnego projektanta; rzetelną pomoc w wyborze firmy wykonawczej; kompetentny i kompleksowy nadzór nad cyklem budowy.

Zakończone projekty x

Referencjex

Mogę polecić firmę AND INVESTMENT Sp. z o.o. jako solidnego i rzetelnego partnera. Mariusz Jasiński, PZU S.A.
Przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową, z należytą starannością, zgodnie z harmonogramem robót oraz dokumentacją Ryszard Łach, Jantar Poland
Nie mając żadnych uwag co do solidności wykonanych usług oraz lojalności wobec naszej firmy, otwarcie rekomenduję firmę AND INVESTMENT Sp. z o.o. jako wyróżniającego się wysokim profesjonalizmem Kontrahenta. Leszek Surowiec, LS Tech Homes