Drukarnia

Informacje o projekcie:x

Inwestor:Drukarnia
Lokalizacja:Katowice
Data ukończenia:2017
Kategoria:Hale

Opis projektu :x

Budowa Hali Drukarni wraz z infrastrukturą techniczną w Katowicach

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji prowadzonej wraz z z firmą JANTAR POLAND Sp. z o. o.
Realizacja: 15.06.2016r. – 28.08.2017r.