Informacje o projekcie:x

Klient:KCO
Lokalizacja:Katowice
Data ukończenia:2016
Kategoria:Inne

Opis projektu :x

Budowa czwartej sali operacyjnej (hybrydowej) pod instalację systemu angiografu.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w ramach inwestycji realizowanej przez Katowickie Centrum Onkologii.