Informacje o projekcie:x

Klient:KSM
Lokalizacja:Katowice
Data ukończenia:2017
Kategoria:Zabudowa mieszkaniowa

Opis projektu :x

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Katowicach

Generalna realizacja inwestycji dla Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej