Informacje o projekcie:x

Klient:Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokalizacja:Katowice
Data ukończenia:2017
Kategoria:Zabudowa mieszkaniowa

Opis projektu :x

Budowa: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Domeyki w Katowicach
Realizacja: 12.04.2016r. – 15.08.2017r