Informacje o projekcie:

Inwestor:Inoxa Sp. z o.o.
Lokalizacja:Jaworzno
Data realizacji: 03.2013-09.2013
Kategoria:Budynki

Opis projektu :

Budowa: Budowa budynku biurowego i hali magazynowej wraz z budową zjazdu z drogi publicznej na terenie Jaworznickiego Parku Przemysłowego Jeleń w Jaworznie 

Zakres: weryfikacja rozwiązań projektowych w celu optymalizacji funkcjonalności i wartości inwestycji; zorganizowanie pakietowe przetargu i wyboru wykonawców inwestycji poszczególnych branż; przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przeprowadzenie przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji spośród wykonawców wyłonionych na etapie pakietowego wyboru wykonawców; przeprowadzenie postępowania umownego z dostawcami mediów zapewniając właściwą ich dostawę dla zrealizowanej inwestycji; prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w trakcie budowy; przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji wraz z jej rozliczeniem finansowym.