Referencje

KATOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Generalne Wykonawstwo Inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w Katowicach przy ul. Domeyki 12

LS TECH HOMES S.A.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: Budowa hali produkcyjno-montażowej przeznaczonej do wytwarzania oraz montażu elementów i segmentów budynków z kompozytowych wyrobów budowlanych wraz z zapleczem magazynowym, biurowym oraz socjalno-gospodarczym oraz zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną w Sztumie, Koniecwałd 86

LS TECH HOMES S.A.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: Budowa zakładu produkcyjnego do wytwarzania oraz montażu kompozytowych wyrobów budowlanych wraz infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem komunikacyjnym zlokalizowanego w gminie Sztum, Koniecwałd 83

LS TECH HOMES S.A.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: Budowa hali produkcyjnej z liniami technologicznymi do produkcji i montażu paneli kompozytowych wraz z zapleczem magazynowym, biurowym oraz socjalno-gospodarczym oraz zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną w Studzienicach przy ulicy Jaskółek 10a

JANTAR POLAND Sp. z o.o.

Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji: Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego zlokalizowanego w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej 1 dla Saint Gobain Polska Sp. z o. o. oddział Glassolutions w Jaroszowcu”

PZU S.A. i PZU Życie S.A.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego – adaptacja lokali na terenie woj. śląskiego

ALPOL Sp. z o. o.

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego – przebudowa budynku biurowego

IZOSTAL S.A.

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego – Budowa Zakładu Izolacji Rur Stalowych z estakadą podsuwnicową i bocznicą kolejową oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

IZOSTAL S.A.

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego – budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Technologii i Produktów stalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem składowym i zbiornikiem przeciwpożarowym

TOP S.A.

Generalna Realizacja Budowy Hali Drukarki w Tychach

Gmina Wilkowice

Przebudowa drogi gminnej ulicy Klimczoka w Bystrej oraz Remont alejek spacerowych w parku w Wilkowicach

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego – rozbudowa kompleksu szpitala w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowanie oddziałów łóżkowych do wymogów prawa

INOXA Sp. z o. o.

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego – budowa budynku biurowego i hali magazynowej wraz z budową zjazdu z drogi publicznej, parkingu oraz realizacją elementów infrastruktury technicznej i urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania obiektu na terenie Jaworznickiego Parku Przemysłowego Jeleń w Jaworznie